CTS-Mechatronics är ett företag som gör specialkonstruktioner för anpassningar mellan befintliga utrustningar och instrument likväl som hela konstruktioner som är helt kundanpassade.


Arbetsfältet ligger i första hand inom automatisering av laboratorier både i industri och inom sjukvårdsmiljö så som kemlab och mikrobiologi.


Vi har egen tillverkning inom mekanik, elektronik och mjukvara men kan även lägga ut för tillverkning hos underleverantörer efter ritningsunderlag som arbetats fram med kunden för att nå ett specifikt mål.


Välkommen med förfrågningar om ni har behov av att automatisera eller anpassa delar av er verksamhet.


CTS-Mechatronics har idag ett nära samarbete med WidoLab AB som arbetar med kunder i denna sektor.


WidoLab AB är ett företag som ofta ser områden inom laboratoriemiljöer som har blivit eftersatta och där deras kunskap i samarbete med

CTS-Mechatronics kan utvecklas.Samarbetar med

CTS Mechatronics